Úvod

Advokátní kancelář JUDr. Petra Pavelky byla založena v roce 1990. Již od svého vzniku poskytuje své právní služby prakticky ve všech právních oblastech, a to jak klientele privátní, tak firemní, kterou tvoří větší subjekty i malé firmy a živnostníci. Specializuje se především na obchodní právo se zaměřením na oblast práva korporátního a závazkového, na právo občanské ve všech jeho oblastech, se zaměřením na závazkové vztahy, zajišťovací instituty, vymáhání pohledávek, právo k nemovitostem a právo bytové, autorské právo a právo neziskového sektoru, dále pak na právo rodinné a trestní, to vše s přesahem do zastupování v soudním, rozhodčím a správním řízení.Advokáti

JUDr. Petr Pavelka

vykonával přípravnou praxi advokátního koncipienta od roku 1981. Jeho příprava na složení advokátních zkoušek probíhala pod vedením advokátů, jejichž erudice a zkušenosti sahaly do prvorepublikového období. Tato skutečnost ovlivnila i charakter jeho přípravné praxe, při jejímž absolvování získal přehled nejen v širokém okruhu jednotlivých oblastí práva, ale i praktické návyky potřebné pro poskytování kvalitních právních služeb. Advokátem se stal v roce 1985.
kontakt: pavelka@akpp.eu

Mgr. Daniela Pavelková

je advokátkou od roku 1999, kdy po předchozí právní praxi v několika pražských advokátních kancelářích složila advokátní zkoušky a zahájila samostatnou činnost. Její profesionální zaměření i praxe odpovídá širokému rozsahu služeb, které kancelář poskytuje.
kontakt: pavelkova@akpp.eu

Mgr. Veronika Drobílková

je zaměstnána v advokátní kanceláři JUDr. Petra Pavelky na pozici advokátní koncipientky od května 2009. Je absolventkou Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, oboru hispanistika (2005) a Právnické fakulty Univerzity Karlovy (2008). V roce 2006 se zúčastnila studijního pobytu na Universidad Castilla La Mancha ve Španělsku. Mluví plynně španělsky a anglicky.
kontakt: drobilkova@akpp.eu

Právní služby

Advokátní kancelář JUDr. Petra Pavelky poskytuje právní služby zejména v těchto právních odvětvích:

Kontakt


Advokátní kancelář JUDr. Petra Pavelky
Na Kozačce 5
120 00 Praha 2

telefon: +420 224 933 030
e-mail: office@akpp.eu
mapa.png, 319kB